Dự án bất động sản

 

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 23/9/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 23/9/2015. Tiến độ đổ sàn tầng 9, đóng 20% giá trị hợp đồng.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2C - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Hà 0932 33 11 91
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Căn  Diện tích   Giá gốc  Chênh lệch Tổng thành tiền
HH2C  5 12           70.36            15.45 165 1252.062
HH2C  6 12           70.36            15.45 175 1262.062
             
HH2C  33 4           67.04            14.00 175 1113.56
HH2C  34 4           67.04            14.00 185 1123.56
HH2C  35 4           67.04            14.00 190 1128.56
HH2C  38 4           67.04            13.50 175 1080.04
HH2C  39 4           67.04            13.50 150 1055.04
             
HH2C  33 10           67.04            14.00 205 1143.56
HH2C  35 10           67.04            14.00 185 1123.56
HH2C  37 10           67.04            13.50 170 1075.04
HH2C  39 10           67.04            13.50 160 1065.04
             
HH2C  4 24           67.04            15.00 225 1230.6
HH2C  7 24           67.04            15.50 255 1294.12
HH2C  14 24           67.04            15.50 265 1304.12
HH2C  17 24           67.04            15.50 265 1304.12
HH2C  30 24           67.04            14.00 265 1203.56
HH2C  31 24           67.04            14.00 265 1203.56
HH2C  34 24           67.04            14.00 235 1173.56
             
HH2C  7 30           67.04            15.50 255 1294.12
HH2C  14 30           67.04            15.50 265 1304.12
HH2C  24 30           67.04            14.50 270 1242.08
HH2C  27 30           67.04            14.50 265 1237.08
HH2C  31 30           67.04            14.00 265 1203.56
HH2C  32 30           67.04            14.00 260 1198.56
HH2C  34 30           67.04            14.00 235 1173.56
HH2C  36 30           67.04            13.50 260 1165.04
HH2C  37 30           67.04            13.50 215 1120.04
HH2C  38 30           67.04            13.50 205 1110.04
             
HH2C  40 6           65.52            13.50 135 1019.52
HH2C  3 8           65.52            15.00 165 1147.8
HH2C  19 8           65.52            15.00 220 1202.8
             
HH2C  3 26           65.52            15.00 225 1207.8
HH2C  4 26           65.52            15.00 225 1207.8
HH2C  7 26           65.52            15.50 275 1290.56
HH2C  12 26           65.52            15.50 260 1275.56
HH2C  14 26           65.52            15.50 255 1270.56
HH2C  16 26           65.52            15.50 265 1280.56
HH2C  17 26           65.52            15.00 255 1237.8
HH2C  23 26           65.52            14.50 275 1225.04
HH2C  24 26           65.52            14.50 255 1205.04
HH2C  27 26           65.52            14.50 275 1225.04
HH2C  32 26           65.52            14.00 250 1167.28
HH2C  34 26           65.52            14.00 250 1167.28
HH2C  35 26           65.52            14.00 235 1152.28
HH2C  39 26           65.52            13.50 160 1044.52
             
HH2C  3 28           65.52            15.00 225 1207.8
HH2C  7 28           65.52            15.50 255 1270.56
HH2C  17 28           65.52            15.00 255 1237.8
HH2C  23 28           65.52            14.50 275 1225.04
HH2C  27 28           65.52            14.50 260 1210.04
HH2C  31 28           65.52            14.00 230 1147.28
HH2C  32 28           65.52            14.00 250 1167.28
HH2C  34 28           65.52            14.00 235 1152.28
HH2C  37 28           65.52            13.50 190 1074.52
HH2C  38 28           65.52            13.50 195 1079.52
             
HH2C  2 4           57.83            15.00 180 1047.45
HH2C  2 6           56.52            15.00 180 1027.8
HH2C  3 6           56.52            15.00 165 1012.8
HH2C  3 40           48.98            15.00 225 959.7
             
HH2C  3 36           47.62            15.00 135 849.3
HH2C  5 36           47.62            15.50 135 873.11
HH2C  8 36           47.62            15.50 140 878.11
HH2C  13 36           47.62            15.00 125 839.3
HH2C  14 36           47.62            15.50 130 868.11
HH2C  15 36           47.62            15.50 120 858.11
HH2C  16 36           47.62            15.50 120 858.11
HH2C  17 36           47.62            14.50 130 820.49
HH2C  19 36           47.62            14.50 125 815.49
HH2C  26 36           47.62            14.50 140 830.49
HH2C  27 36           47.62            14.50 135 825.49
HH2C  28 36           47.62            14.50 140 830.49
HH2C  30 36           47.62            14.00 145 811.68
HH2C  36 36           47.62            13.50 130 772.87
HH2C  38 36           47.62            13.50 120 762.87
             
HH2C  6 38           45.84            15.50 120 830.52
HH2C  7 38           45.84            15.50 120 830.52
HH2C  10 38           45.84            15.50 120 830.52
HH2C  11 38           45.84            15.50 130 840.52
HH2C  13 38           45.84            15.00 125 812.6
HH2C  14 38           45.84            15.50 130 840.52
HH2C  19 38           45.84            15.00 125 812.6
HH2C  28 38           45.84            14.50 140 804.68
HH2C  31 38           45.84            14.00 120 761.76
HH2C  32 38           45.84            14.00 115 756.76
HH2C  33 38           45.84            14.00 120 761.76
HH2C  35 38           45.84            14.00 125 766.76
HH2C  36 38           45.84            13.50 130 748.84
             
HH2C  4 2           76.27            15.45 195 1373.3715
HH2C  5 2           76.27            15.97 210 1427.65055
HH2C  7 2           76.27            15.97 190 1407.65055
HH2C  8 2           76.27            15.97 225 1442.65055
HH2C  11 2           76.27            15.97 225 1442.65055
HH2C  12 2           76.27            15.97 225 1442.65055
HH2C  14 2           76.27            15.97 200 1417.65055
HH2C  15 2           76.27            15.97 230 1447.65055
HH2C  20 2           76.27            15.45 220 1398.3715
HH2C  21 2           76.27    14,935.00 230 1139322.45
HH2C  31 2           76.27            14.42 225 1324.8134
HH2C  33 2           76.27            14.42 225 1324.8134
HH2C  34 2           76.27            14.42 205 1304.8134
HH2C  35 2           76.27            14.42 175 1274.8134
HH2C  36 2           76.27            13.91 220 1280.53435
HH2C  37 2           76.27            13.91 180 1240.53435
HH2C  38 2           76.27            13.91 200 1260.53435
HH2C  39 2           76.27            13.91 170 1230.53435
             
HH2C  8 12           76.27            15.97 185 1402.65055
HH2C  10 12           76.27            15.97 185 1402.65055
HH2C  11 12           76.27            15.97 185 1402.65055
HH2C  16 12           76.27            15.97 190 1407.65055
HH2C  18 12           76.27            15.97 175 1392.65055
HH2C  30 12           76.27    14,935.00 180 1139272.45
HH2C  38 12           76.27            13.91 155 1215.53435
HH2C  39 12           76.27            13.91 150 1210.53435
             
HH2C  4 22           76.27            15.45 235 1413.3715
HH2C  6 22           76.27            15.97 305 1522.65055
HH2C  7 22           76.27            15.97 275 1492.65055
HH2C  11 22           76.27            15.97 300 1517.65055
HH2C  12 22           76.27            15.97 305 1522.65055
HH2C  13 22           76.27            15.45 265 1443.3715
HH2C  16 22           76.27            15.97 305 1522.65055
HH2C  30 22           76.27            14.42 275 1374.8134
HH2C  34 22           76.27            14.42 270 1369.8134
HH2C  36 22           76.27            13.91 255 1315.53435
HH2C  38 22           76.27            13.91 245 1305.53435
             
HH2C  15 32           76.27            15.97 290 1507.65055
HH2C  16 32           76.27            15.97 300 1517.65055
HH2C  17 32           76.27            15.45 TT #VALUE!
HH2C  18 32           76.27            15.45 300 1478.3715
HH2C  20 32           76.27            15.45 300 1478.3715
HH2C  27 32           76.27    14,935.00 TT #VALUE!
HH2C  30 32           76.27            14.42 295 1394.8134
HH2C  36 32           76.27            13.91 275 1335.53435
HH2C  38 32           76.27            13.91 310 1370.53435
             
HH2c  3 48           58.87            15.52 235 1148.6624
HH2c  4 48           58.87            15.52 260 1173.6624
HH2c  5 48           58.87            15.97 250 1189.85955
             
HH2C  6 14           55.59            15.50 190 1051.645
HH2C  10 14           55.59            15.50 190 1051.645
HH2C  12 14           55.59            15.50 195 1056.645
HH2C  13 14           55.59            15.00 190 1023.85
HH2C  15 14           55.59            15.50 200 1061.645
HH2C  16 14           55.59            15.50 220 1081.645
HH2C  17 14           55.59            15.00 210 1043.85
HH2C  20 14           55.59            15.00 220 1053.85
HH2C  23 14           55.59            15.00 215 1048.85
HH2C  27 14           55.59            14.00 220 998.26
HH2C  31 14           55.59            14.00 225 1003.26
HH2C  36 14           55.59            13.50 220 970.465
HH2C  37 14           55.59            13.50 190 940.465
             
HH2C  12 20           55.59            15.50 205 1066.645
HH2C  15 20           55.59            15.50 200 1061.645
HH2C  16 20           55.59            15.50 220 1081.645
HH2C  18 20           55.59            15.00 210 1043.85
HH2C  17 20           55.59            15.00 210 1043.85
HH2C  18 20           55.59            15.00 220 1053.85
HH2C  20 20           55.59            15.00 220 1053.85
HH2C  23 20           55.59            15.00 215 1048.85
HH2C  27 20           55.59            14.50 220 1026.055
HH2C  28 20           55.59            14.50 200 1006.055
HH2C  29 20           55.59            14.50 210 1016.055
HH2C  30 20           55.59            14.50 210 1016.055
HH2C  31 20           55.59            14.00 225 1003.26
HH2C  33 20           55.59            14.00 215 993.26
HH2C  34 20           55.59            14.00 190 968.26
HH2C  35 20           55.59            14.00 188 966.26
HH2C  36 20           55.59            13.50 220 970.465
HH2C  38 20           55.59            13.50 195 945.465
             
HH2C  4 34           55.59            15.00 215 1048.85
HH2C  10 34           55.59            15.50 240 1101.645
HH2C  12 34           55.59            15.50 245 1106.645
HH2C  13 34           55.59            15.00 240 1073.85
HH2C  16 34           55.59            15.50 240 1101.645
HH2C  17 34           55.59            15.00 250 1083.85
HH2C  26 34           55.59            14.50 245 1051.055
HH2C  28 34           55.59            14.50 245 1051.055
HH2C  30 34           55.59            14.00 245 1023.26
HH2C  31 34           55.59            14.00 240 1018.26
HH2C  32 34           55.59            14.00 235 1013.26
HH2C  33 34           55.59            14.00 240 1018.26
HH2C  36 34           55.59            13.50 240 990.465
             
HH2C  11 40           55.59            15.50 245 1106.645
HH2C  15 40           55.59            15.50 255 1116.645
HH2C  16 40           55.59            15.50 240 1101.645
HH2C  17 40           55.59            15.50 245 1106.645
HH2C  20 40           55.59            15.00 245 1078.85
HH2C  28 40           55.59            14.50 245 1051.055
HH2C  31 40           55.59            14.00 240 1018.26
HH2C  33 40           55.59            14.00 235 1013.26
HH2C  35 40           55.59            14.00 200 978.26
HH2C  38 40           55.59            13.50 225 975.465
HH2C  39 40           55.59            13.50 200 950.465
             
HH2C  4 42           53.24            15.50 165 990.22
HH2C  4 44           53.24            15.50 110 935.22
             
HH2C  7 16           45.48            15.50 105 809.94
HH2C  14 16           45.48            15.50 100 804.94
HH2C  35 16           45.48            14.00 95 731.72
             
HH2C  11 18           45.48            15.50 110 814.94
HH2C  12 18           45.48            15.50 125 829.94
HH2C  14 18           45.48            15.50 100 804.94
HH2C  16 18           45.48            15.50 120 824.94
HH2C  20 18           45.48            15.00 120 802.2
HH2C  24 18           45.48            14.50 125 784.46

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 484
Lượng truy cập: 53275299
ĐẦU TRANG